چشم‌ انتظار آن بهارم
كه با تقويم از راه نمي‌آيد
و با تقويم راه نمي‌آيد،
چشم انتظار آن بهارم
كه با...
آه نمي‌آيد!

آه
نمي آيد!

مژگان عباسلو      

ادامه مطلب

نوشته شده در ۶ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۳۴:۰۶ توسط مدير سايت | نظرات (0)


 من صدا مي زنم :
باز كن پنجره را،باز آمده ام

من پس از رفتن ها،رفتن ها؛
                                با چه شور و چه شتاب
در دلم شوق تو ، اكنون به نياز آمده ام

 داستان ها دارم،
از دياران كه سفر كردم و رفتم بي تو،
از دياران كه گذر كردم و رفتم بي تو ،
بي تو مي رفتم ، مي رفتم ، تنها ، تنها
                                       و صبوريِّ مرا

                                                  كوه تحسين مي كرد

من اگر سوي تو بر مي گردم
دست من خالي نيست
كاروان هاي محبت با خويش
ارمغان آوردم
 
من به هنگام  شكوفايي گل ها در دشت
باز بر خواهم گشت
تو به من مي خندي
من صدا مي زنم :
آي!
باز كن پنجره را!
پنجره را مي بندي ...


حميد مصدق

ادامه مطلب

نوشته شده در ۶ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۳۲:۳۵ توسط مدير سايت | نظرات (0)

دارد بهار مي‌شود
گل‌فروش‌هاي دوره‌گرد
بنفشه جار مي‌زنند
كدام پرستو
بذر تو را هديه خواهد آورد؟


رضا كاظمي


ادامه مطلب

نوشته شده در ۶ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۳۱:۰۳ توسط مدير سايت | نظرات (0)

كسي كه نشسته است هميشه خسته نيست

شايد جايي براي رفتن نداشته باشد

كسي كه نشسته است

شايد خسته باشد

شايد همه جا را گشته باشد و خسته باشد

عليرضا روشن

ادامه مطلب

نوشته شده در ۶ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۲۹:۱۲ توسط مدير سايت | نظرات (0)
من مانده‌ام مهجور از او
بيچاره و رنجور از او 

گويي كه نيشي دور از او
در استخوانم مي‌رود...

سعدي

ادامه مطلب

نوشته شده در ۶ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۲۶:۵۲ توسط مدير سايت | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ]